ТЕМА

Иновациите в онлайн продажбите. Crowdsourcing и Crowdfunding. Как да финансираме и развием проекта си?

ПРЕДСТАВЯНЕ

Йосиф Аврамов; Длъжност: доцент, доктор по икономика в Университет по библитекознание и информационни технологии, катедра Компютърни науки ; Предприемач – собственик на фирми, сдружение, регистрирано в обществена полза и фондация, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

2008 – досега, председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”; Функции: Изготвяне на европроекти, обучение по управление на европроекти и по реализиране на различни форми на публично-частно партньорство и от 1992 – досега председател на УС на Международен център за приватизация и за чуждестранни инвестиции в България; с основна дейност: Изготвяне на финансово-инвестиционни бизнес-планове; консултации по инвестиционно и оборотно банково кредитиране; извършване на оценки на недвижими имоти, обучение по финанси, инвестиции и банково дело; от 1995 – досега зам. Председател на Национална предприемаческа и занаятчийска камара;Браншова организация, член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), организация на маркетингови проучвания на членовете на НПЗК и помощ при реализация на продукцията и услугите на членовете; управление на качеството; обучение и международни контакти; от 2009 г. досега член на УС на БТПП, а от 2011 г. досега съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Работил е като ст.съветник в Икономическата комисия на Народното събрание, гл.специалист в Министерството на финансите и началник на управление „Финанси и инвестиции” в Министерството на науката и висшето образование

Творчески умения: автор на 15 книги и учебници по финанси, банково дело и финансов контрол; на около 50 научни статии,  както и на около 300 статии в периодичния печат; Член на Съюза на българските журналисти; Член на Съюза на учените в България, Член на Редакционната колегия на списание „Ново време” от 2003 г. досега

Щатен преподавател – доцент по финанси, банково дело и финансов контрол в Университета по бибитекознание и информационни технологии, гр.София – от 2013 г. досега ; Хоноруван преподавател по финанси, банково дело и финансов контрол в Стопанския факултет на Техническия университет, гр.София – от 2010 г. досега.

""
1
Бърза форма за регистрация:
Име на участника (въведете със запетаи при повече от 1 участник)
no-icon
Телефон за връзка
no-icon
Професия / длъжност
no-icon
ЕГН
no-icon
Име на фирма / организация
no-icon
Адрес на фирмата по регистрация
no-icon
ЕИК / БУЛСТАТ /
no-icon
ИН по ДДС
no-icon
МОЛ
no-icon
Как научихте за събитието:
Код за отстъпка:
Промо код
no-icon
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

TOP