ТЕМА

GDPR (Общ регламент за защита на личните данни)-изисквания и практически решения.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Адвокат КАТЕРИНА ЛЮТАКОВА

от Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” – Пловдив  –  една  от най – големите адвокатски кантори в страната, с многостранна практика в различни сфери на правото

Моята практика: Практиката ми е главно в областта на търговското и административното право, като в това число съм се занимавала подробно с електронна търговия, търговски марки и авторско право. Проучвала съм не само българското, но и законодателството на европейско ниво – регламентите и директивите, въведени в България, както и решенията на Съда на ЕС по тяхното приложение. Работила съм по тежки и правно усложнение казуси в областта, писала съм становища по конкретни съдебни дела.

Говорими чужди езици: Говоря английски език на високо ниво

Насочване към електронната търговия, семинари: Личният ми интерес към електронната търговия започна още по време на следването ми в Пловдивски университет и като студент написах статия по тези въпроси. В последствие взех и участие в семинари, на които се коментира актуалната проблематика на бързо развиващата се електронна търговия, включително и на проведения миналата година в Будапеща, Унгария, семинар, организиран от дългогодишно утвърдената Асоциацията на Европейските Адвокати – AEL, на който семинар адвокати от подобни кантори из цяла Европа обсъдихме най - известните юридически казуси по темата, отнасящи се до огромни, мултинационални компании.

""
1
Бърза форма за регистрация:
Име на участника (въведете със запетаи при повече от 1 участник)
no-icon
Телефон за връзка
no-icon
Професия / длъжност
no-icon
ЕГН
no-icon
Име на фирма / организация
no-icon
Адрес на фирмата по регистрация
no-icon
ЕИК / БУЛСТАТ /
no-icon
ИН по ДДС
no-icon
МОЛ
no-icon
Как научихте за събитието:
Код за отстъпка:
Промо код
no-icon
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

TOP